Nejlépe oceněný žákovský tým si užil speciální den v Praze

# Příspěvek bez tagů

Vloženo30. 04. 2013

Text Správce systému

Projekt žáků z Masarykovy ZŠ „Klášterní zahrada“ byl oceněn jako nejlepší v konkurenci dalších 5 škol z Plzně. K hodnocení odbornými porotci a vyhlášení vítěze došlo v březnu na konferenci k projektu „Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor“. Za svou inspirativní práci byly žáci odměněni zážitkovým výletem do Prahy.

Jako první zamířil autobus k Fakultě architektury ČVUT. Zde se žáci setkali s vedoucím ateliéru architektem Radkem Kolaříkem a jeho studenty. Dvě členky vítězného týmu studentům představily plánovanou úpravu klášterní zahrady. Mimo powerpointové prezentace ukázaly i 3D model a motivační video ve formě reportáže. Budoucí architekti pak s žákovským týmem o projektu diskutovali a na oplátku jim představili vlastní práce s příbuzným tématem. Studenti spolu s architektem Kolaříkem nejvíce upozorňovali na čistotu záměru a nápadů, které ještě nejsou ovlivněné řadou (mnohdy nadbytečných) informací ze střední a vysoké školy, i na decentnost řešení, které zachovává základní členění a atmosféru místa a nevytváří z něj něco, čím není.

Následovala rychlá prohlídka nové školní budovy od architektky Šrámkové i sousední Národní technické knihovny ateliéru Projektil. Po obědě v „knihovním“ Café Traverza se skupina přesunula k Pražskému hradu. Zde si ji vyzvedla průvodkyně paní Koblihová z Pražské informační služby a provedla ji Jižními zahradami a následně i zahradou Valdštejnskou. Žáci si nejen osvěžili historické souvislosti týkající se navštívených míst, ale hlavně se mohli inspirovat jejich krásou, úpravou prostranství a pracemi významných architektů. Za zmínku stojí zejména skvělá koncepce a krásné detaily Jože Plečnika na Pražském hradě, který ve 20. letech 20. století vdechnul zahradám nového ducha, a také brilantní geometrické rozvržení Valdštejnské zahrady ve stylu italského manýrismu. Počasí výletu více než přálo, při procházce žáci obdivovali květy magnolií i barevná pera okrasných pávů. Po shlédnutí kopií barokních soch, umělé jeskyně grotty a saly terreny u Valdštejnského paláce se skupina musela s Prahou pomalu rozloučit a vydat se na cestu zpátky.

Žáci deváté třídy měli během výletu možnost přemýšlet a diskutovat o vlastním projektu, který spočívá ve zpřístupnění a úpravě klášterní zahrady na Jiráskově náměstí. Ta přímo sousedí s Masarykovou základní školou – není tedy divu, že je ve středu zájmu samotných dětí i učitelů. Čeká je ještě řada výzev, např. rozhodnutí o upřednostnění nových herních prvků nebo zachováním původní volnosti, či rozvoj pěstitelských prací. Zahrada se na chvíli otevře veřejnosti již o víkendu 8. – 9. června, kdy se zapojí do akce Víkend otevřených zahrad.

Program Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor pořádá Plzeň 2015, o.p.s. a Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Využívá metodiky, kterou vyvinulo CpKP ZČ a Gemini, o.s. v rámci grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Program je žákovskou paralelou celoobčan­ského projektu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015.