O programu

Ročník 2014-2015: 

Vítejte na stránkách programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor. Naleznete zde zprávy, videozáznamy i katalogy z prvních dvou ročníků programu (2012-2013 a 2013-2014). V současné době probíhá třetí ročník. Další informace o něm naleznete na stránkách Centra pro komunitní práci západní Čechy.

—————————
Registrace do ročníku 2013-2014:

Vítejte na informační stránce o programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor. V současné době probíhá registrace do nového ročníku programu, uzávěrka přihlášek je 11. 10. 2013. Zde si můžete stáhnout Nabídku pro školy a Přihlášku do programu. V minulém ročníku bylo do programu zapojeno 9 týmů ze 6 plzeňských škol, na závěrečné konferenci zvítězil projekt „Klášterní zahrada“ Masarykovy základní školy. Více o žákovských projektech se dozvíte zde.

Vnímat veřejný prostor jako něco, na čem nám záleží a za co máme i my zodpovědnost, je zapotřebí již od dětství. Právě v tomto věku si utváříme hodnoty a učíme se přijímat aktivní nebo pasivní úlohu ve společnosti. Jsme to my všichni, kdo můžeme a máme měnit naše prostředí k lepšímu.

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i architektuře vznikl program Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor (KDŠ:PP) společnosti Plzeň 2015, o.p.s. a CpKP západní Čechy. Program KDŠ:PP je určen pro 2. stupně základních škol, gymnázia a střední školy v Plzni a je zároveň paralelou celoobčanského programu Pěstuj prostor, ve kterém se shromažďují podněty veřejnosti na drobné až středně velké změny ve veřejném prostoru.

Úkolem zapojených žáků je vybrat si téma ve veřejném prostoru, ke kterému mají osobní vztah a které jim přijde důležité řešit. Může to být cokoliv od špatně fungujících semaforů přes chybějící přechody nebo městský informační systém až po neutěšenou podobu veřejných prostranství. Žáci mají ve výběru volnou ruku a jejich cílem může být jak samotná úprava zvoleného prostoru (zpřístupnění parku), tak např. uspořádání kulturní akce, která na problém upozorní nebo zvolené místo oživí. V loňském pilotním programu KDŠ pořádaném CpKP ZČ a Gemini o.s. žáci škol na jihu Plzeňska navrhli např. přeměnit nepoužívanou autobusovou zastávku na galerii, upravit okolí zanedbaného rybníka nebo vybudovat letní kino. Tyto nápady se pak díky neutuchající aktivitě dětí zrealizovaly.

Žáci pracují v týmech, ve kterých demokraticky volí jednotlivá rozhodnutí. V průběhu programu se žáci seznamují s postupy plánování projektů, navštěvují příslušné úřady nebo oslovují odborníky. Svou činnost pak aktivně komunikují s veřejností – např. s obyvateli dané čtvrti, které se zamýšlený zásah týká. Součástí programu je i závěrečná žákovská prezentace projektů před odbornou porotou. Bezprostředním přínosem programu jsou návrhy na řešení konkrétních problémů veřej­ného prostoru. Důležitějším – dlouhodobým – přínosem programu je zvýšení motivace a osvojení schopnosti žáků zajímat se o problémy, které ve svém okolí vidí, a tyto problémy řešit.

Program je připravován spolu s Centrem pro komunitní práci západní Čechy a používá metodiky „Kreativní demokratické školy“. Školám tento program nabízí naplnění tří průřezových témat, vzdělávací seminář akreditovaný u MŠMT, metodickou podporu včetně pracovních listů a konzultací přímo na škole, komplexní přístup ke vzdělání, finanční příspěvek na realizaci programu a konečně i propagaci školy. Cílem programu je vychovávat z žáků aktivní demokratické občany, zlepšovat veřejný prostor v Plzni a propojovat školskou sféru se sférou běžných občanů i odborníků.

Google+