Program Otevřeného think tanku architektů (OTTA) na téma Vzdělávání aneb Architektura součástí základního vzdělání

# Příspěvek bez tagů

Vloženo28. 02. 2014

Text Správce systému

Po úspěšném listopadovém Otevřeném think tanku architektů (OTTA) na téma Aktivismus a participace v architektuře se v rámci programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015 uskuteční již druhý mimopražský OTTA – tématem tentokrát bude vzdělávání, resp. architektura jako součást základního vzdělání.

Setkání, které proběhne v úterý 1. dubna 2014 od 9.30 do 17.30 hodin v Domě hudby v Plzni, navazuje na memorandum podepsané Českou komorou architektů a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2009. Je zaměřeno na iniciativy, které se v českých městech věnují vzdělávání občanské společnosti v oblasti architektury a urbanismu od mateřských škol po školy střední. Cílem akce, pořádané Českou komorou architektů a Plzní 2015 ve spolupráci s organizacemi Architekti ve škole, Nadace Proměny a ARCHIP, je upozornit na absenci architektonického vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech a poskytnout podporu občanským iniciativám.

Program setkání je rozdělen do dvou hlavních bloků – během dopoledne budou prezentovány aktivity, na nichž se přímo podílejí školy, stejně jako projekty zúčastněných organizací – například spolupořádající iniciativy Architekti ve škole či Nadace Proměny. Svou aktivní účast dále přislíbili zástupci CpKP západní Čechy, Masarykovy ZŠ Plzeň, ZŠ waldorfské Praha-Jinonice, ZUŠ Pardubice-Polabiny, CCEA, Kruhu a projektů Moje město a MiniPlzeň.

V rámci odpoledního bloku bude diskutována podoba krátkodobé a dlouhodobé strategie a možnost synergie řady aktivit prostřednictvím připravovaného portálu Architekti ve škole. Klíčovým tématem debat se zástupci iniciativ, škol, ČKA, ministerstev a dalších institucí z neziskového a veřejného sektoru budou teze výzvy, která by měla zformulovat koncept zmíněných strategií a navrhnout doporučení pro ČKA a architektonickou i neziskovou obec.

Termín konání / 1. dubna 2014 / 9.30–17.30 h
Místo konání / Dům hudby, Husova 30, Plzeň

Přihlášky prosím potvrďte na email: holatova@plzen2015.cz
Pro případné dotazy kontaktujte organizátory OTTA: klimape@plzen2015.cz, star.kristyna@gmail.com
(nekontaktujte prosím organizátory programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor)

Program

registrace / 09 30 – 10 00

BLOK I
stávající situace, sdílení zkušeností / 10 00 – 12 00
/ přivítání / ČKA
/ úvodní slovo / P2015

a / prezentace aktivit s přímým zapojením škol / 10 15 – 11 00
1 / Centrum pro komunitní práci západní Čechy / Kreativní demokratická škola
2 / Masarykova ZŠ Plzeň / KDŠ: Pěstuj prostor
3 / Architekti ve škole
4 / Nadace Proměny / Zahrada hrou
5 / ZŠ waldorfská Praha-Jinonice
6 / ZUŠ Pardubice-Polabiny

přestávka / 11 00 – 11 10

b / prezentace aktivit iniciativ / 11 10 – 12 00
1 / Architekti ve škole
2 / Nadace Proměny
3 / CCEA
4 / Kruh
5 / Moje město

6 / Architektura do plzeňských škol

7 / Mini-Plzeň

diskuse / 12 00 – 12 30

oběd / 12 30 – 13 15


BLOK II
koncept krátkodobé a dlouhodobé strategie, diskuse k přípravě výzvy / 13 15 – 16 00
/ úvodní slovo / Ondřej Liška

a / téma: krátkodobá strategie a vize synergie aktivit zastřešených portálem AVŠ / 13 20 – 14 50
1 / stanovení cílů, sjednocení terminologie a představení bodů k diskusi
2 / moderovaná diskuse zástupců iniciativ, škol a ČKA

přestávka / 14 50 – 15 05

b / téma: dlouhodobá strategie / 15 05 – 16 35
1 / shrnutí východisek, role ČKA, návrh bodů do diskuse
2 / moderovaná diskuse se zástupci iniciativ, ČKA, ministerstev a dalších institucí z neziskového a veřejného sektoru

přestávka / 16 35 – 16 50

ZÁVĚR
shrnutí diskutovaných témat, formulace tezí výzvy, poděkování / 16 50 – 17 30

Pozvánka je ke stažení zde.