Prohlédněte si výsledky experimentální soutěže na úpravu prostoru před 21. ZŠ v Plzni na Slovanech

# Příspěvek bez tagů

Vloženo18. 07. 2014

Text Správce systému

Dne 24. června 2014 byly vyhlášeny výsledky experimentální architektonické soutěže „Předškolí 21. ZŠ Plzeň,“ které se účastnily 3 architektonické týmy. Architekti vycházeli ze dříve zpracovaného žákovského projektu a zároveň během soutěže spolupracovali se žáky 21. základní školy. Vítězným týmem se stal Zábran Nová architekti.

Video z průběhu projektu i vyhlášení bude v budoucnu umístěno zde.

Fotografie z úvodního workshopu
Fotografie z prezentací a vyhlášení výsledků

Po úvodním workshopu, průběžné konzultaci a samostatné práci (o průběhu soutěže i o původním žákovském projektu si můžete přečíst zde) čekala v úterý 24. června na soutěžící závěrečná prezentace před porotou i žáky. Nešlo jen o formalitu – žáci i porota měli odevzdané návrhy pečlivě nastudované a pokládali řadu nelehkých otázek. Prezentaci nejlépe zvládl tým Projectstudio8, čímž zvýšil své šance na vítězství. V celkovém hodnocení ale nejlépe obstál návrh od plzeňských architektů Jiřího Zábrana a Terezy Nové.

Během hodnocení bylo pozitivním zjištěním, že se odborná i žákovská porota dívala na odevzdané projekty podobnýma očima. Názory se lišily víceméně v detailech, žáci byli někdy překvapivě „usedlejší“ než porota – např. když vítěznému návrhu vytýkali příliš barevné prvky na hlavní ose. Celkový průběh i závěr soutěže byl pozitivní, všechny soutěžní týmy – sdružení Loci, Zábran Nová architekti a Projectstudio8 – se ujali své role se ctí. Dokázali kvalitně pracovat s žákovskými týmy, vnesli do projektu profesionální vhled a na zadání odpověděli nápaditým řešením.

Na vítězném návrhu porota i žáci ocenili zejména silnou a vyváženou kompozici, která skýtá dostatečnou variabilitu pro náplň jednotlivých ploch. Autoři jasně a čistě rozvrhli základní schéma prostoru a ponechali místo na další malá rozhodnutí, až na ně přijde čas. Jak sami uvedli – aby si tam mohly něco dotvořit i další generace žáků. Žákovská porota ocenila, že navržené uspořádání myslí i na klidná místa pro seniory či rodiče a odborníci zase pochválili dobrou metodiku při zapojování žáků do navrhování.

U návrhu Loci pak bylo oceněno nápadité zpracování mol a atypického mobiliáře a u výkresů Projektstudia8 pak fantazie při návrhu jednotlivých prvků: inovativní řešení bludiště, venkovní třída apod. Postřehy žáků k návrhům a slovní hodnocení poroty najdete zde.

Vítězný tým již nyní pracuje na architektonické studii úpravy Předškolí a zejména na přípravě tzv. Etapy 1. To je soubor jednoduchých a levných úprav, které nevyžadují zdlouhavá povolení a která by se měla ve spolupráci s žáky 21. ZŠ Plzeň, MO Plzeň 2 – Slovany a partnerskými firmami realizovat již během nadcházejícího školního roku!

 

///////////////

Soutěžní návrhy:

1. místo Zábran Nová architekti

Textová zpráva

předškolí2 _ 2. Podlaží

 

2. místo Projektstudio8

Textová zpráva

projektstudio8_predskoli21.zs_01_s

 

3. místo sdružení Loci

Textová zpráva

loci_predskoli21.zs_01_s

 

///////////////

Protokol soutěže
Přílohy protokolu (postřehy žáků k návrhům a slovní hodnocení poroty)

Soutěžní týmy: sdružení Loci (Radka Matoušková, Eva Jeníková, Magdaléna Smetanová, Jana Pyšková), Zábran Nová architekti (Jiří Zábran, Tereza Nová), Projectstudio8 (Ondřej Janout, Bohuslav Strejc, Martin Spěváček)

Žákovský tým: žáci 21. ZŠ z družiny Lachtani a Hroznýši, vychovatelka Zuzana Štěpáníková

Porotci: Aleš Kubalík (architekt), Martina Forejtová (krajinářský architekt), Karla Kupilíková (krajinářský architekt), Zuzana Štěpáníková (21. ZŠ Plzeň), Jana Pechová (Správa veřejného statku města Plzně)

Sekretář soutěže a koordinátor projektu: Marek Sivák (Plzeň 2015)

Odborná podpora: Milan Svoboda (Plzeň 2015)

Technická podpora: Jana Holatová (Plzeň 2015)

Poděkování: místostarostovi MO Plzeň 2 – Slovany Janu Fluxovi a řediteli 21. ZŠ Plzeň Martinu Prokopovi