Žáci a architekti společně „pěstují prostor“ před 21. základní školou v Plzni

# Příspěvek bez tagů

Vloženo07. 05. 2014

Text Správce systému

Je architektura něco, co ovlivňuje každého z nás? A může se každý z nás zapojit, aby ovlivnil architekturu? Mohou se zapojit i žáci základní školy? Dne 6. května 2014 proběhl v Plzni experimentální workshop „Předškolí 21. základní školy“. Na této úvodní části soutěže spolupracovali architekti i krajinářští architekti se žáky, aby společně nalezli nejlepší řešení pro úpravu prostoru před školou – malého náměstí, které hraje důležitou úlohu v urbanistickém systému plzeňské čtvrti Slovany.

Samotný nápad žáků 5. a 6. třídy na zkvalitnění místa, kde nejen oni, ale řada obyvatel této čtvrti tráví svůj čas, přišel v roce 2012, kdy se žáci přihlásili do programu „Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor“ neziskových organizací Plzeň 2015 a Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Děti navrhly několik témat, ze kterých jim přišlo nejdůležitější upravit místo před vlastní školou. Žákovský tým „Lachtani“ spolu s paní vychovatelkou Zuzanou Štěpáníkovou pak na projektu pracoval několik měsíců. Během nich žáci vymýšleli a graficky zpracovávali nápady na proměnu prostoru, konzultovali svůj záměr s úřady, sbírali názory veřejnosti, sestavovali rozpočty i úspěšně hledali pomocníky a sponzory z řad soukromých firem.

„Žáci projekt veřejnosti představili na závěrečné konferenci Kreativní demokratická školy: Pěstuj prostor v březnu 2013. Porota jej hodnotila velmi kladně, ocenila zejména pragmatický přístup žáků i komplexnost jejich úvah a analýz. Ani po konferenci ale tým ve své snaze neustal a kontaktoval nás, zda bychom mu pomohli dovést projekt do realizace,“ popisuje jeden z koordinátorů programu Marek Sivák (Plzeň 2015).

Výsledkem další společné práce 21. ZŠ a Plzně 2015 se stalo právě v úvodu popsané „souběžné zadání“ (speciální druh vyzvané architektonické soutěže), s jehož odbornou přípravou pomohla Nadace Proměny a ke které se připojilo město Plzeň prostřednictvím Správy veřejného statku a městské části Plzeň 2 – Slovany. Na workshopu všechny přítomné uvítal místostarosta obvodu Mgr. Jan Fluxa, ředitel školy Mgr. Martin Prokop i porota. Žáci architektům svůj projekt podrobně představili, připravili si pro ně hranou scénku i několik fyzických modelů. Po krátké prohlídce řešeného území následovaly vzájemné konzultace ve formě kulatých stolů. Účelem této spolupráce je dosažení architektonicky kvalitního výsledku, který zohlední potřeby místních obyvatel i žáku, zaměstnanců a návštěvníků školy; a zároveň zúročí již odvedenou práci žákovského týmu.

„Průběh úvodního workshopu mě velmi pozitivně překvapil,“ říká Karla Kupilíková z Nadace Proměny, která je členkou soutěžní poroty. „Spolupráce žáků i architektů byla nečekaně intenzivní a probíhala v přátelské atmosféře. Jeden tým si pro žáky připravil úvod do urbanismu Slovan, v jiném týmu se řešilo zejména pohybové schéma v „předškolí“, někdy se i žáci snažili architekty brzdit v jejich nápadech, aby prý realizace nevycházela příliš draze. Společně pak hledali nejlepší dispozici prostoru i způsoby, jakými do něj zakomponovat např. herní prvky nebo lavičky, které zde žáci navrhují.“

Tři soutěžící architektonické týmy nyní čeká šestitýdenní práce na projek­tu, během které ho znovu budou zkonzultovat s žáky. V úterý 24. června 2014 proběhne hodnocení poroty. V ten samý den je veřejnost zvána na slavnostní vyhlášení výsledků a prohlídku soutěžních návrhů, která se bude konat od 17:30 hodin v budově 21. ZŠ Plzeň, Slovanská alej 13.

Program Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor je součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.