Žáci na konferenci představili své nápady na zlepšení veřejného prostoru

# Příspěvek bez tagů

Vloženo14. 05. 2014

Text Správce systému

„Neptej se, co může udělat Plzeň pro tebe. Ptej se, co můžeš udělat pro Plzeň ty.“ Parafrázováním okřídleného rčení Johna Fitzgeralda Kennedyho by se dal ilustrovat již druhý ročník programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor. Sedm škol se v tomto ročníku zapojilo do programu, během kterého žáci pojmenovávají problémy ve veřejném prostoru města Plzně a navrhují jejich tvořivá řešení. Své projekty pak představují na závěrečné veřejné konferenci, která se letos konala 24. dubna 2014 v Domě hudby v Plzni.  

Na přípravě vlastních projektů pracují žáci od začátku školního roku. Sami kontaktují úřady, diskutují s odborníky, komunikují s veřejností. Nenásilnou formou tak zažívají reálný postup plánování projektů. „Chceme, aby si žáci uvědomili, že se jich veřejný prostor týká a sami ho mohou ovlivňovat,“ říká Olga Mourková, jedna z koordinátorů programu. Díky práci na projektech si žáci budují lepší vztah k místu, kde žijí, a osvojují si mnoho potřebných dovedností.

Co do počtu zúčastněných týmů se nejaktivnější školou stalo Církevní gymnázium, ze kterého se zapojily celkem tři skupiny žáků. Vítězný tým ze třídy 5. A (školy s více týmy uspořádaly školní volby a na celoměstskou konferenci vyslaly tým, který v nich zvítězil) si zvolil opravdu nelehké téma „podchod na Americké třídě“. O to energičtěji se žáci pustili do práce. Ve své závěrečné zprávě uvádějí: „Prvotním krokem bylo, že několik spolužáků začalo hrát na hudební nástroje. Když potom chtěli vystupovat na veřejnosti, zjistili, že v Plzni chybí legalizovaný plácek pro hudebníky, kde by mohl kdokoli hrát bez povolení úřadů. Vyzkoušeli jsme akustiku v podchodu, kde by na hudebníky zároveň nepršelo, a tak jsme se rozhodli, že se v našem projektu budeme věnovat podchodu na Americké. Evropské hlavní město kultury pro rok 2015 by mělo jít vzorem všem ostatním městům. Jelikož chybí letiště v blízkosti Plzně, zahraniční turisté se nejčastěji musí dopravit do města pomocí vlaku a následně využít depresivní a neútulný podchod, což neodpovídá komfortu, který by si toto město i samotní návštěvníci zasloužili.

Výběr témat byl i v letošním ročníku programu pestrý. Řada týmů řešila bezprostřední okolí školy – tedy místa, kudy prochází každý den. Před několika školami (Bolevecká ZŠ, Benešova ZŠ nebo 22. ZŠ) by tak v budoucnu mohly přibýt lavičky či herní prvky. Studenti Střední školy informatiky a finančních služeb si zase dali za cíl ukázat veřejnosti, kde se jejich škola vůbec nachází. Zaměřili se proto na neprostupnou zeď, která lemuje bývalé kasárny na Borech – kde se dnes nachází jejich škola – a která vytváří vizuální i pocitovou bariéru. Všechny tyto týmy tak upozorňují na obecnější problém, že okolí škol je velmi často zanedbaným a nevábným prostorem, který nenabízí herní vyžití nebo zázemí pro odpočinek dětí. Další dva žákovské týmy (Masarykova ZŠ a 28. ZŠ) si vybraly k řešení témata v okolí plzeňských řek – volejbalové hřiště u řeky Radbuzy a louku u řeky Úslavy.

Žáci své projekty představili v odpolední části konference, která v tomto roce nebyla pojata jako soutěž. Členové hodnotící komise – RNDr. Milan Svoboda (zahradní architekt, Plzeň 2015 o.p.s.), Tomáš Feřtek (novinář, dramaturg a scénárista, spolupracovník neziskové organizace Eduin) a Bára Procházková (novinářka věnující se tématu veřejného prostoru) měli za úkol dávat zpětnou vazbu a cenné rady všem prezentujícím týmům. Na závěr konference Bára Procházková veřejně přislíbila, že o všech návrzích, které se povede i zrealizovat, napíše.

Dopolední část konference byla věnována prezentacím na aktuální témata demokracie ve školách či výuky o veřejném prostoru a architektuře. Mezi přednášejícími určitě zaujala Dana Moree, která představila svůj publikovaný výzkum „Učitelé na vlnách transformace“, ve kterém srovnává postavení učitele ve společnosti před rokem 1989 a nyní. Tomáš Feřtek ze stále vlivnější organizace Eduin mluvil o tzv. „rodičích na útěku“ a zástupce organizace Scio Bohumil Kartous se zamýšlel nad tím, zda jsou české školy demokratické nebo zda k tomu alespoň spějí. Karin Grohmannová a Zuzana Grešová představily projekt „Moje město“, v rámci kterého plnili žáci Gymnázia Ostrava-Zábřeh po celý školní rok nejrůznější architektonické úkoly a Lenka Hubáčková publikum zavedla do (zatím virtuálního) města dětí, které v Plzni vyroste příští rok pod názvem „Mini-Plzeň 2015“.

Fotografie z konference si můžete stáhnout zde.

Program Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor společně realizuje Plzeň 2015, o.p.s. a Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Dotazy ohledně programu i předběžné přihlášky do příštího ročníku 2014/2015 je možno zasílat na email tereza.pelclova@cpkp.cz