Zveme Vás na slavnostní vyhlášení výsledků architektonické soutěže Předškolí 21. ZŠ, na které spolupracovali architekti s žáky základní školy

# Příspěvek bez tagů

Vloženo15. 06. 2014

Text Správce systému

Přijďte na slavnostní vyhlášení architektonické soutěže ojedinělého druhu, které se koná v úterý 24. června 2014 v 17:30 hodin v budově 21. ZŠ, Slovanská alej 13, a je volně přístupné veřejnosti. Součástí vyhlášení budou vystoupení žáků školy (tanec, zumba) a výstava soutěžních návrhů. Soutěž navazuje na žákovský projekt úpravy prostranství před budovou školy. Ten vznikl v rámci programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor 2012/2013, který pořádala Plzeň 2015, o.p.s. a Centrum pro komunitní práci západní Čechy.

Žáci 5. až 7. tříd 21. ZŠ Plzeň (družina Lachtani) se do programu přihlásili v roce 2012 s tím, že by rádi upravili místo před školou, kde tráví čas nejen oni, ale i řada obyvatel čtvrti. Několik měsíců vymýšleli a graficky zpracovávali nápady na proměnu prostoru, konzultovali svůj záměr s úřady, sbírali názory veřejnosti, sestavovali rozpočty i úspěšně hledali pomocníky a sponzory z řad soukromých firem.

V březnu 2013 projekt žáků uspěl na závěrečné konferenci Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor. Plzeň 2015 následně vyhlásila souběžné zadání (speciální architektonickou soutěž), s jehož odbornou přípravou pomohla Nadace Proměny a ke které se připojilo i město Plzeň a městská část Slovany.

Soutěž začala společným workshopem žáků a architektů, který se konal 6. 5. 2014. Žáci svůj projekt architektům podrobně představili a pak se účastnili společných kulatých stolů. Další konzultace se konala 21. 5. 2014.

Z odevzdaných soutěžních návrhů porota vybere vítěze, ten pak zpracuje další fáze projektu. Podmínkou soutěže je navrhnout dílčí část, kterou si budou žáci moci zrealizovat již v příštím školním roce a to částečně svépomocí a částečně pomocí partnerských firem. Finanční podporu přislíbil i městský obvod Plzeň 2 – Slovany.

Originální je zejména forma soutěže, kdy architektonické týmy spolupracují s žáky základní školy,“ upozorňuje jeden z koordinátorů programu Marek Sivák (Plzeň 2015). „ Obě strany si spolupráci velmi pochvalují. Netradiční je i fakt, že projekt iniciovali sami žáci, kteří pro něj zajistili řadu podkladů, materiálů a informací a zejména vlastní návrh.“

Pozvánka na vyhlášení.
Více o průběhu soutěže zde.