Konference 2013 – žáci by v Plzni změnili nádraží, parky i chodníky

# Příspěvek bez tagů

Vloženo23. 03. 2013

Text Správce systému

19. března se v Domu hudby konala konference k programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor, při které žáci a studenti prezentovali své vlastní projekty. Ty měly za cíl navrhnout řešení problémů ve veřejném prostoru v Plzni.

Do programu, který vyhlásilo Centrum pro komunitní práci a společnost Plzeň 2015, se přihlásilo 6 plzeňských škol. Úkolem každého týmu bylo zvolit jeden problém ve veřejném prostoru města Plzně a navrhnout jeho detailní řešení. Výsledky své několikaměsíční práce pak žáci prezentovali v rámci konference před odbornou porotou. Konferenci zahájil primátor města Plzně Martin Baxa. „Smyslem projektu bylo přemýšlet nad veřejným prostorem jako nad něčím, co se nás týká a co můžeme ovlivnit. Žáci nás překvapili svým pohotovým vhledem do problematiky veřejného prostoru v Plzni a tvořivostí, se kterou své projekty zpracovávali,“ říká Olga Dankovičová, koordinátorka programu.

Studenti z gymnázia Františka Křižíka se zaměřili na oživení a zkrášlení prostoru školního atria, které by rádi zpřístupnili veřejnosti. Úpravu prostranství poblíž školy zvolili i žáci 21. ZŠ, jejichž projekt se nazýval „Předškolí“. Cílem dětí bylo nejen zbudování herních prvků před školou, ale i vztyčení památníku Miladě Horákové. Stylový komiks v dobových kostýmech nafotili studenti Integrované střední školy živnostenské, kteří se zaměřili na renovaci Lochotínského parku. Neméně zajímavý a potřebný se ukázal projekt na oživení nástupišť nádraží žáků ze Sportovního gymnázia, či snaha o vydláždění chodníků před nákupním centrem Luna dětí ze žákovského parlamentu 26. ZŠ Růžovka. Současný stav chodníků byl divákům konference zprostředkován díky videu, které žáci sami natočili.

Nejvíce však porotu zaujal projekt úpravy a zpřístupnění klášterní zahrady na Jiráskově náměstí, který navrhli žáci z Masarykovy ZŠ. „Porota kladně hodnotila fakt, že se jedná o jakési objevení nového prostoru, který dosud nebyl veřejností využíván. Další body žákům nahrála skutečnost, že by byli ochotni sami zahradu udržovat v rámci školních aktivit, i že se už domluvili s jejím vlastníkem,“ vysvětluje za porotu plzeňský architekt Radek Dragoun.

„Žákovské projekty jsou nezbytným rozpoutáním dialogu o podobě a funkci vybraných míst. Nečekáme od žáků profesionální architektonické návrhy. Jejich píle má tři důležité přínosy – žáci si rozvíjí schopnost demokraticky se domlouvat a být součástí věcí veřejných; městská správa získává cenné nápady nebo upozornění na nedostatky; a nemenší impuls program představuje i pro architekty a urbanisty, jejichž propojení se základním i středním vzděláváním je minimální a v české společnosti je to poznat,“ shrnuje druhý koordinátor programu architekt Marek Sivák.

Pro dospělé účastníky konference byly navíc přichystány 4 odborné příspěvky, které se zabývaly tématy školství, výchovy k občanství, architektury a veřejného prostoru. Další ročník programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor bude vyhlášen již na podzim letošního roku. Dotazy ohledně programu i předběžné přihlášky je možno zasílat na email svagrova@plzen2015.cz.