Seznamte se s memorandem Architektura ve vzdělávání

# Příspěvek bez tagů

Vloženo12. 07. 2014

Text Správce systému

Aktivity, inicované v rámci dubnového Otevřeného think-tanku architektů (OTTA), který pořádala Plzeň 2015 a Česká komora architektů ve spolupráci s organizacemi Architekti ve škole, Nadace Proměny a ARCHIP, vyústily ve vznik memoranda s názvem Architektura ve vzdělávání.

Dokument, který zformulovali Kristýna Stará (Architekti ve škole), Jolana Říhová (Nadace Proměny), Petr Klíma a Marek Sivák (oba Plzeň 2015), shrnuje existující problémy a nedostatky v oblasti vzdělávání v tématech spojených s architekturou a tvorbou kulturního prostředí a zároveň předkládá návrhy řešení tohoto stavu. Podle autorů je třeba usilovat o kvalitnější a důslednější začleňování architektury a příbuzných témat do všech stupňů českého vzdělávacího systému.

Právě architektura jako komplexní obor spojující řadu znalostí a dovedností odráží hodnoty jednotlivců i společnosti a zároveň ovlivňuje kvalitu života, naše chování a postoje. Patrné je to zejména u nejmladší generace. Přesto žáci a studenti nejsou na českých školách v dostatečné míře vedeni k rozvoji základního povědomí o kvalitě prostředí, k rozvoji představivosti, estetického i prostorového vnímání, k pochopení tvorby urbánního prostředí a utváření vztahu k veřejnému prostoru měst a krajiny jako prostoru pro život. Z důvodu nedostatečné informovanosti, osvěty a vzdělávání v této oblasti se pak v dospělosti podílejí na rozhodnutích, která negativně ovlivňují životní prostředí, kvalitu života a společenské vztahy.

Náprava této situace spočívá podle autorů textu v každodenní osvětě a šíření povědomí o tématu mezi pedagogy a veřejností, poskytování odborné podpory školám při sestavování metodických a výukových materiálů, iniciování vzniku expertní pracovní skupiny podporující mezioborovou spolupráci a implementaci tématu architektury do výuky či ve zpracování souboru příkladů dobré praxe. Platformou pro rozvíjení těchto aktivit včetně propojování architektů a pedagogů má být portál www.architektiveskole.cz.

Iniciátoři memoranda jsou přesvědčeni, že systematické zařazování tématu architektury do vzdělávání napomůže obnovit vzájemný vztah člověka a kulturního prostředí, pochopit širší souvislosti této vazby a rozvíjet péči o kvalitu prostředí, tedy i o kvalitu života občanů České republiky.

/////////////////

Elektronická verze memoranda včetně příloh je k dispozici zde
Tisková verze dokumentu je ke stažení zde

/////////////////

MEMORANDUM PODPORUJÍ

Karin Grohmannová | Moje město
Zdeňka Hajšmanová | Architektura do škol
Aleš Hamhalter | Architekti ve škole
Antonín Herrmann | Masarykova ZŠ, Plzeň
Miroslav Hřebecký | EDUin
Lenka Hubáčková | Mini Plzeň (Trk)
Alena Hůrková | Asociace výtvarných pedagogů
Eva Jebavá | ZUŠ Pardubice-Polabiny
Petr Klíma | Plzeň 2015
Veronika Korbelová | ZUŠ Pardubice-Polabiny
Igor Kovačević | CCEA, Česká komora architektů
Karina Kubišová | Plzeň 2015
Ladislav Lábus | Fakulta architektury ČVUT, Česká komora architektů
Petra Lexová | kurátorka Galerie D9 v Českých Budějovicích
Petr Lešek | Česká komora architektů, Projektil architekti
Ondřej Liška | exministr školství
Regina Loukotová | ARCHIP, Česká komora architektů
Jan Pfeiffer | umělec
Markéta Pražanová | pedagožka, teoretička architektury
Jitka Přerovská | Nadace Proměny
Jolana Říhová | Nadace Proměny
Pavel Seléši | ZŠ waldorfská Praha-Jinonice
Marek Sivák | Plzeň 2015
Jan Soukup | Ateliér přirozené architektury
Kristýna Stará |Architekti ve škole
Jan Svoboda | Klášter Bechyně
Michal Škoda | Dům umění, České Budějovice
Kamil Štajgl | ateliér Manua
Ondřej Teplý | Architekti ve škole
Iveta Tobiášová | ZUŠ Pardubice-Polabiny
Tomáš Wizovský | Zámek Bečov nad Teplou
Zuzana Zbořilová | Architektura do škol