Žáci škol mění podobu Plzně. Přijďte se přesvědčit na konferenci Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor 2014.

# Příspěvek bez tagů

Vloženo07. 04. 2014

Text Správce systému

Deset týmů ze sedmi plzeňských škol se zapojilo v tomto školním roce do programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor, během kterého žáci pojmenovávají problémy ve veřejném prostoru města Plzně a navrhují jejich tvořivá řešení. Své projekty žáci představí na veřejné konferenci, která se uskuteční dne 24. 4. 2014 v Domě hudby v Plzni od 10 hodin. V dopolední části konference zazní odborné příspěvky na témata demokracie ve školství či zavádění architektury do škol. 

S příspěvky vystoupí zástupci organizací Eduin, Scio nebo Mini Plzeň. Závěry z knihy Učitelé na vlnách transformace představí Dana Moree, zkušenosti s výukou architektury ve škole přijede představit až z Ostravy Karin Grohmannová. Přijďte diskutovat s Tomášem Feřtekem ze stále více aktivní organizace Eduin nebo Bohumilem Kartousem, zda jsou naše školy opravdu demokratické.

V odpolední části konference představí studentské týmy svoje záměry a návrhy řešení. Prezentovat budou před odbornou porotou, která jim bude dávat zpětnou vazbu, tento ročník není organizován jako soutěžní. Jsme velmi rádi, že v porotě zasedne krajinářský architekt RNDr. Milan Svoboda (Plzeň 2015,o.p.s.), novinářka Bára Procházka (bývalá šefredaktorka Bel Mondo, Respekt) a Tomáš Feřtek (novinář, Eduin).

Na přípravě vlastních projektů pracují žáci od začátku školního roku. Sami kontaktují úřady, diskutují s odborníky, komunikují s veřejností. Nenásilnou formou tak zažívají reálný postup plánování projektů. Zároveň se učí i prezentovat svoje záměry, některé žákovské týmy mají zpracované závěrečné filmy k prezentaci projektů. Samostatně propagují své záměry v médiích, jako například zde.

Ne náhodou se děti často zaměřují na bezprostřední okolí školy – tedy místa, kudy prochází každý den. Tématem bezprostředního okolí školy se zabývají žáci z Bolevecké ZŠ, Benešovy ZŠ a 22. ZŠ. Při návrzích nemyslí ale pouze na sebe, promýšlí řešení prostoru s ohledem na mladší děti, seniory nebo rodiče.

Starší studenti se snaží reagovat i na komplikovanější problémy. „V rámci našeho týmu jsme se téměř jednohlasně shodli na tom, že podchod na Americké je ve velmi špatném stavu, jak po stránce bezpečnosti, tak po stránce estetické,“ popisují ve zprávě k projektu studenti Církevního gymnázia. Další tým z Církevního gymnázia se pustil i do umělecké intervence. S pomocí sochaře Benedikta Tolara se snažili reagovat na velké množství odpadků v blízkostí vlakového nádraží a vytvářeli sochy z odpadu. Téma řeky se objevilo u dvou žákovských projektů – žáci z 28. základní školy si vybrali zanedbaný prostor u řeky Úslavy. Tým z Masarykovy ZŠ se zaměřil sportovní plácek u řeky Radbuzy

V loňském roce byl na konferenci nejlépe hodnocen projekt, jehož cílem byla úprava a zpřístupnění klášterní zahrady na Jiráskově náměstí. Porota ocenila zejména fakt, že se svým způsobem jedná o objevení nového prostoru, který dosud nebyl veřejností využíván. Další body získali žáci za svou ochotu zahradu v rámci školních aktivit udržovat. Důležité bylo i to, že se již domluvili s jejím vlastníkem.

Pozvánka ke stažení
Přihláška ke stažení.

Přihlášky prosím potvrďte na email: sarka.fremrova@cpkp.cz
Termín konání / 24. dubna 2014 / 9 30 – 16 00
Místo konání / Dům hudby, Husova 30, Plzeň

Pro případné dotazy kontaktujte organizátory KDŠ:PP:
Tereza Pelclová, mob.: 777 793 726, tereza.pelclova@cpkp.cz
Marek Sivák, mob.: 601585103, sivak@plzen2015.cz

—————————————————————————————–

Program

09.30 / Registrace

BLOK I

10.00 / Úvodní slovo / P2015

Odborné příspěvky:
1) Dana Moree (Fakulta humanitních studií UK): Představení výstupů knihy Učitelé na vlnách transformace
2) Tomáš Feřtek (EDUin): Co zrovna hýbe světem vzdělávání?
3) Karin Grohmannová (architektka): Projekt Moje město aneb architektura do škol
4) Bohumil Kartous (Scio): Česká škola a demokracie
5) Lenka Hubáčková (TRK, občanské sdružení): Mini Plzeň – město, které řídí děti

Moderovaná diskuse

12.15 / Raut

BLOK II

13.00 / Prezentace žákovských projektů před odbornou porotou
Se svými projekty vystoupí: 22. ZŠ, 28. ZŠ, Benešova ZŠ, Bolevecká ZŠ, Masarykova ZŠ, Církevní gymnázium, Střední škola informatiky a finančních služeb

15.30 / Závěrečné slovo

Program Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor je partnerským projektem společnosti Plzeň 2015 o.p.s. a Centra pro komunitní práci západní Čechy. Program je určen plzeňským školám. Bližší informace o programu (metodice, minulých ročnících) můžete najít na www.verejnyprostorvplzni.cz nebo www.cpkp-zc.cz